Kitab Perjanjian Lama – Lagu Sekolah Minggu


Lagu sekolah minggu Kitab Perjanjian Lama ini membantu anak sekolah minggu mengetahui nama-nama dan urutan kitab dalam Alkitab Perjanjian Lama.

Pencipta: NN
Video: Susan Grace Widiono
Performer: Susan Grace Widiono

Lirik lagu:
Kejadian Keluaran Imamat Bilangan Ulangan
Yosua Hakim-hakim Rut dan Samuel
Raja-raja dan Tawarikh Ezra Nehemia Ester Ayub
Mazmur dan Amsal Pengkotbah Kidung Agung
Yesaya Yeremia Ratapan Yehezkiel
Daniel Hosea Yoel Amos Obaja
Yunus Mikha Nahum Habakuk
Zefanya Hagai Zakharia Maleakhi
Kitab Perjanjian Lama

Lihat daftar selengkapnya di Kumpulan Lagu-lagu Sekolah Minggu

Lihat Juga

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

nineteen − one =